Mọi thông tin về bếp công nghiệp, thiết bị inox cho bếp khách sạn, nhà hàng ăn, nhà ăn nhân viên, nhà ăn trường học, và nhà ăn bệnh viện vui lòng liên hệ: Hotline 043.9909.165

Tại Sao Nước Của Bạn Có Mùi Hôi Sau Khi Làm Mềm?

Nguồn nước giếng mà tôi sử dụng làm nguồn nước đầu nguồn chứa nhiều sắt nên có mùi rất lạ nhưng chắc chắn đó không phải là mùi của lưu huỳnh. Đầu tiên, nguồn nước được đi qua một máy lọc với một bể ngâm nước muối, mùi sắt trở nên nhẹ nhàng hơn và không hề pha lẫn mùi của lưu huỳnh. Sau đó, nước đi qua một bộ lọc sắt để loại bỏ ion kim loại này và mùi sắt đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên sau đó thì có một mùi lạ khác xuất hiện, không phải mùi của nhựa, nó giống như mùi của lưu huỳnh hơn.

Nguồn nước giếng mà tôi sử dụng làm nguồn nước đầu nguồn chứa nhiều sắt nên có mùi rất lạ nhưng chắc chắn đó không phải là mùi của lưu huỳnh. Đầu tiên, nguồn nước được đi qua một máy lọc với một bể ngâm nước muối, mùi sắt trở nên nhẹ nhàng hơn và không hề pha lẫn mùi của lưu huỳnh. Sau đó, nước đi qua một bộ lọc sắt để loại bỏ ion kim loại này và mùi sắt đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên sau đó thì có một mùi lạ khác xuất hiện, không phải mùi của nhựa, nó giống như mùi của lưu huỳnh hơn.Nguồn nước giếng mà tôi sử dụng làm nguồn nước đầu nguồn chứa nhiều sắt nên có mùi rất lạ nhưng chắc chắn đó không phải là mùi của lưu huỳnh. Đầu tiên, nguồn nước được đi qua một máy lọc với một bể ngâm nước muối, mùi sắt trở nên nhẹ nhàng hơn và không hề pha lẫn mùi của lưu huỳnh. Sau đó, nước đi qua một bộ lọc sắt để loại bỏ ion kim loại này và mùi sắt đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên sau đó thì có một mùi lạ khác xuất hiện, không phải mùi của nhựa, nó giống như mùi của lưu huỳnh hơn.Nguồn nước giếng mà tôi sử dụng làm nguồn nước đầu nguồn chứa nhiều sắt nên có mùi rất lạ nhưng chắc chắn đó không phải là mùi của lưu huỳnh. Đầu tiên, nguồn nước được đi qua một máy lọc với một bể ngâm nước muối, mùi sắt trở nên nhẹ nhàng hơn và không hề pha lẫn mùi của lưu huỳnh. Sau đó, nước đi qua một bộ lọc sắt để loại bỏ ion kim loại này và mùi sắt đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên sau đó thì có một mùi lạ khác xuất hiện, không phải mùi của nhựa, nó giống như mùi của lưu huỳnh hơn.Nguồn nước giếng mà tôi sử dụng làm nguồn nước đầu nguồn chứa nhiều sắt nên có mùi rất lạ nhưng chắc chắn đó không phải là mùi của lưu huỳnh. Đầu tiên, nguồn nước được đi qua một máy lọc với một bể ngâm nước muối, mùi sắt trở nên nhẹ nhàng hơn và không hề pha lẫn mùi của lưu huỳnh.

Sau đó, nước đi qua một bộ lọc sắt để loại bỏ ion kim loại này và mùi sắt đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên sau đó thì có một mùi lạ khác xuất hiện, không phải mùi của nhựa, nó giống như mùi của lưu huỳnh hơn.Nguồn nước giếng mà tôi sử dụng làm nguồn nước đầu nguồn chứa nhiều sắt nên có mùi rất lạ nhưng chắc chắn đó không phải là mùi của lưu huỳnh. Đầu tiên, nguồn nước được đi qua một máy lọc với một bể ngâm nước muối, mùi sắt trở nên nhẹ nhàng hơn và không hề pha lẫn mùi của lưu huỳnh. Sau đó, nước đi qua một bộ lọc sắt để loại bỏ ion kim loại này và mùi sắt đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên sau đó thì có một mùi lạ khác xuất hiện, không phải mùi của nhựa, nó giống như mùi của lưu huỳnh hơn.Nguồn nước giếng mà tôi sử dụng làm nguồn nước đầu nguồn chứa nhiều sắt nên có mùi rất lạ nhưng chắc chắn đó không phải là mùi của lưu huỳnh. Đầu tiên, nguồn nước được đi qua một máy lọc với một bể ngâm nước muối, mùi sắt trở nên nhẹ nhàng hơn và không hề pha lẫn mùi của lưu huỳnh. Sau đó, nước đi qua một bộ lọc sắt để loại bỏ ion kim loại này và mùi sắt đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên sau đó thì có một mùi lạ khác xuất hiện, không phải mùi của nhựa, nó giống như mùi của lưu huỳnh hơn

No comments yet.

Gửi phản hồi