Chuyên sản xuất và lắp dụng thiết bị inox bếp khách sạn, nhà hàng, nhà ăn nhân viên, nhà ăn trường học, và nhà ăn bệnh viện Hotline:0987264268

logo

Chính sách chất lượng của Công ty Inox Bếp Việt

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

TẤT CẢ ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNGCHẤT LƯỢNG CỦA MỖI SẢN PHẨM THIẾT BỊ INOX DO CÔNG TY SẢN XUẤT, CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT CHO KHÁCH HÀNG SẼ LÀ DANH DỰ NGHỀ NGHIỆP VÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA MỖI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY”

 

LÃNH ĐẠO CÔNG TY CAM KẾT

 

  1. Xây dựng hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đảm bảo mọi hoạt động có hiệu quả và làm hài lòng khách hàng.
  2. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên, công nhân giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có đủ năng lực tiếp thu và áp dụng một cách sáng tạo các công nghệ tiên tiến, không ngừng phấn đấu vì mục tiêu chất lượng cho mỗi sản phẩm.
  3. Đảm bảo cung cấp nguồn lực cần thiết để xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng một cách hiệu quả.
  4. Thường xuyên phổ biến giáo dục ý thức thực hiện đảm bảo chất lượng cho từng cán bộ, nhân viên, công nhân. Mỗi thành viên trong Công ty phải thấu hiểu được chất lượng của mỗi sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng công việc của mỗi người.

 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017

           GIÁM ĐÔC

               (Đã ký)

       Nguyễn Văn Tuân

No comments yet.

Gửi phản hồi